Hà Xuyên

Hà Xuyên

Điện thoại : 0942 692 95

Địa chỉ : Sa Đéc, Đồng Tháp

Chuyên thu mua các loài cá nước ngọt (ét, mè vinh, trê, tra, rô,...) khu vực đồng tháp

Bảng giá từ Hà Xuyên

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao 16.000 /kg 22-11-2021
Cá lóc nuôi tại ao 28.500 /kg 07-12-2021
Cá rô phi (tại ao) 29.000 /kg 20-12-2021
Cá rô đầu nhím tại ao 32.000 /kg 20-12-2021
Cá rô tại ao 25.000 /kg 24-12-2021
Cá chép tại ao 31.000 /kg 27-12-2021
Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 20-01-2022
Cá trê lai tại ao 16.000 /kg 20-01-2022
Cá trê vàng tại ao 15.000 /kg 20-01-2022