Giáo

Giáo

Điện thoại : 0384659347

Địa chỉ : Tiền Giang

Chuyên thu mua tôm khu vực Tiền Giang

Bảng giá từ Giáo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 04-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 04-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 04-12-2021