Giáo

Giáo

Điện thoại : 0384659347

Địa chỉ : Tiền Giang

Chuyên thu mua tôm khu vực Tiền Giang

Bảng giá từ Giáo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 330.000 /kg 24-04-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 24-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 24-04-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 /kg 04-12-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 /kg 04-12-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 04-12-2023