Bảng giá từ hieule11

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 60.000 /kg 27-05-2022