Bảng giá từ hieule11

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 52.000 /kg 11-12-2021