Trương Hoàng Dủ

Trương Hoàng Dủ

Điện thoại : 0943211494

Địa chỉ : Tp. Bạc Liêu

Chuyên thu mua các loại tôm sú, thẻ (oxy, dập đá) khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Trương Hoàng Dủ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 103.000 /kg 24-07-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 24-07-2022
Cá mè vinh giống (300 con/kg) 126.000 /kg 30-07-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 440.000 /kg 21-12-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 21-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 /kg 21-12-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 21-12-2022