Trương Hoàng Dủ

Trương Hoàng Dủ

Điện thoại : 0943211494

Địa chỉ : Tp. Bạc Liêu

Chuyên thu mua các loại tôm sú, thẻ (oxy, dập đá) khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Trương Hoàng Dủ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 13-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000 /kg 13-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 215.000 /kg 03-12-2021
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 03-12-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 104.000 /kg 03-12-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 03-12-2021