Huỳnh Trung Kiên

Huỳnh Trung Kiên

Điện thoại : 0967403875

Địa chỉ : Phụng Hiệp

Giá cá rô hậu giang

Bảng giá từ Huỳnh Trung Kiên

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá rô đầu vuông bột 27 /10 con 25-08-2021