Khang Hồ

Khang Hồ

Điện thoại : 0914357371

Địa chỉ : Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ các loại

Bảng giá từ Khang Hồ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY