Bảng giá từ khucthuydu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá diêu hồng tại chợ Cá diêu hồng tại chợ 50.000 /kg 10-03-2022