Lâm Hồng

Lâm Hồng

Điện thoại : 0862813262

Địa chỉ : Châu Đốc - An Giang

Thương lái thu mua cá trê vàng tại An Giang

Bảng giá từ Lâm Hồng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá trê vàng tại ao 41.000 /kg 01-09-2021