Bảng giá từ lechilinh1212

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cua gạch Cua gạch 330.000 /kg 06-04-2020
Cua thịt Cua thịt 230.000 /kg 06-04-2020