Lê Điền

Lê Điền

Điện thoại : 0919326242

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Lê Điền

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 22-02-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 22-02-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 136.000 /kg 26-02-2023