Lê Điền

Lê Điền

Điện thoại : 0919326242

Địa chỉ : Cà Mau

Thu mua tôm khu vực Cà Mau

Bảng giá từ Lê Điền

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 101.000 /kg 14-09-2022