Hồng Hải Fish

Hồng Hải Fish

Điện thoại : 03720.25435

Địa chỉ : 607 Nguyễn Kiệm

Chuyên cung cấp giá Thủy Sản tại Bạc Liêu

Bảng giá từ Hồng Hải Fish

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 86.000 /kg 23-05-2019
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 /kg 03-06-2019
Cá bống tượng loại I 22.000 /kg 18-06-2019
Thức ăn tôm thẻ chân trắng 115.000 /kg 21-06-2019