Hồng Hải Shrimp

Hồng Hải Shrimp

Điện thoại : 03720.25435

Địa chỉ : 607 Nguyễn Kiệm ,Tân Phú

Chuyên cung cấp giá cả Thủy Sản tại Hồ Chí Minh

Bảng giá từ Hồng Hải Shrimp

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Thức ăn tôm thẻ chân trắng 100.000 /kg 14-07-2021
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 160.000 /kg 23-07-2021
Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung 127 /con 02-09-2021