Bảng giá từ minhtravinh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 30.000 /kg 17-12-2021