Ngoan

Ngoan

Điện thoại : 0918613171

Địa chỉ : Long An

Chuyên thu mua tôm thẻ chân trắng tinh long An

Bảng giá từ Ngoan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 30-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 30-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 30-06-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 94.000 /kg 16-06-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 84.000 /kg 16-06-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 /kg 16-06-2023