Ngoan

Ngoan

Điện thoại : 0918613171

Địa chỉ : Long An

Chuyên thu mua tôm thẻ chân trắng tinh long An

Bảng giá từ Ngoan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 /kg 15-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 15-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 15-11-2021