Ngoan

Ngoan

Điện thoại : 0918613171

Địa chỉ : Long An

Chuyên thu mua tôm thẻ chân trắng tinh long An

Bảng giá từ Ngoan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 285.000 /kg 24-04-2022
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 /kg 24-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 24-04-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 97.000 /kg 18-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 18-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 18-05-2022