Trần Ngoan

Trần Ngoan

Điện thoại : 0933818813

Địa chỉ : Long An

thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Long An

Bảng giá từ Trần Ngoan

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 22-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 22-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000 /kg 22-11-2021