Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

Điện thoại : 0385 643 36

Địa chỉ : tt. Kế Sách, Sóc Trăng

Chuyên mua bán các loại lươn, baba, ếch,... khu vực sóc trăng

Bảng giá từ Nguyễn Nga

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 130.000 /kg 07-12-2022
Ếch (tại trại) 53.000 /kg 09-02-2023