Nguyễn Thanh

Nguyễn Thanh

Điện thoại : 0355088277

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm càng xanh tại ao khu vực tỉnh sóc trăng

Bảng giá từ Nguyễn Thanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 220.000 /kg 08-12-2022
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 180.000 /kg 08-12-2022