Nhã

Nhã

Điện thoại : 0962676593

Địa chỉ : Sóc trăng

Thu mua tôm thẻ oxy, đập đá khu vực Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Nhã

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 230.000 /kg 03-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 26-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 152.000 /kg 26-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 02-12-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 115.000 /kg 02-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 02-12-2021