Bảng giá từ phongt94

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 84.000 /kg 17-08-2023