Lúa

Lúa

Điện thoại : 0398393740

Địa chỉ : Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Lúa

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 15-09-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 15-09-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 15-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 15-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 15-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 15-09-2022