Phước Vũ

Phước Vũ

Điện thoại : 0917494606

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ, sú khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Phước Vũ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 08-12-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 08-12-2022
Tôm sú 40 con (ao) 150.000 /kg 08-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 105.000 /kg 07-09-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 94.000 /kg 07-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 07-09-2023