Phương Nhi

Phương Nhi

Điện thoại : 0949 932 95

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Phương Nhi

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 07-12-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 390.000 /kg 07-12-2023
Tôm sú 30 con (ao) 230.000 /kg 07-12-2023
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 /kg 07-12-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 25-12-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000 /kg 25-12-2023