Phương Nhi

Phương Nhi

Điện thoại : 0949 932 95

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Phương Nhi

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 220.000 /kg 28-06-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 23-10-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 82.000 /kg 23-10-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 13-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 13-11-2022