Quỳnh

Quỳnh

Điện thoại : 0787 888 87

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Quỳnh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 30-01-2023
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 30-01-2023
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 30-01-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 113.000 /kg 24-10-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 96.000 /kg 24-10-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 24-10-2023