Quỳnh

Quỳnh

Điện thoại : 0787 888 87

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Quỳnh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 27-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 111.000 /kg 27-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 /kg 27-11-2021