Quỳnh

Quỳnh

Điện thoại : 0787 888 87

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Quỳnh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 24-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 24-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 10-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 10-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 10-09-2022