Bảng giá từ sonbl94

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá rô đầu nhím tại ao Cá rô đầu nhím tại ao 32.000.000 /kg 08-11-2021