Bảng giá từ tampm

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá trắm cỏ giống Cá trắm cỏ giống 90.000 /kg 15-04-2023