Bảng giá từ tana1979

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 47.000 /kg 25-01-2021
Thức ăn tôm thẻ chân trắng Thức ăn tôm thẻ chân trắng 80.000 /kg 14-07-2021