Nguyễn Khánh Duy

Nguyễn Khánh Duy

Điện thoại : 0913535238

Địa chỉ : Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chuyên thu mua tôm sú, tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Nguyễn Khánh Duy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY