Thái Hoa Châu

Thái Hoa Châu

Điện thoại : 0946666651

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ, sú đập đá, oxy khu vực bạc liêu

Bảng giá từ Thái Hoa Châu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 250.000 /kg 16-01-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 410.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 26-02-2024