Lộ Thanh Lâu

Lộ Thanh Lâu

Điện thoại : 0789940941

Địa chỉ : Phường 2, Tp Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Lộ Thanh Lâu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 30 con (ao) 230.000 /kg 03-04-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 03-04-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 280.000 /kg 11-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 11-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 11-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 97.000 /kg 11-05-2022