Lộ Thanh Lâu

Lộ Thanh Lâu

Điện thoại : 0789940941

Địa chỉ : Phường 2, Tp Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Lộ Thanh Lâu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 16-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 16-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 /kg 28-10-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 300.000 /kg 28-10-2022
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 /kg 28-10-2022
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 28-10-2022