Lộ Thanh Lâu

Lộ Thanh Lâu

Điện thoại : 0789940941

Địa chỉ : Phường 2, Tp Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Lộ Thanh Lâu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 08-02-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 83.000 /kg 08-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 245.000 /kg 08-06-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 160.000 /kg 08-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 08-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 145.000 /kg 08-06-2023