Lộ Thanh Lâu

Lộ Thanh Lâu

Điện thoại : 0789940941

Địa chỉ : Phường 2, Tp Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Lộ Thanh Lâu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 22-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 27-11-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 280.000 /kg 27-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 215.000 /kg 27-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 02-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 02-12-2021