Lộ Thanh Lâu

Lộ Thanh Lâu

Điện thoại : 0789940941

Địa chỉ : Phường 2, Tp Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại.

Bảng giá từ Lộ Thanh Lâu

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 330.000 /kg 26-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 26-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 26-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 16-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 16-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 16-09-2022