Nguyễn Thế Dân

Nguyễn Thế Dân

Điện thoại : 0942124816

Địa chỉ : Km 2081, QL1, Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Chuyên thu mua các loại tôm sú, thẻ (oxy, dập đá) khu vực Miền Tây

Bảng giá từ Nguyễn Thế Dân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY