Nguyễn Thị Thu Ba

Nguyễn Thị Thu Ba

Điện thoại : 0815 325 29

Địa chỉ : Vĩnh Châu

Thu mua tôm thẻ khu vực Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Nguyễn Thị Thu Ba

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 91.000 /kg 11-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 88.000 /kg 11-09-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 180.000 /kg 11-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 140.000 /kg 11-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 11-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 108.000 /kg 11-09-2023