Nguyễn Thị Thu Ba

Nguyễn Thị Thu Ba

Điện thoại : 0815 325 29

Địa chỉ : Vĩnh Châu

Thu mua tôm thẻ khu vực Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Nguyễn Thị Thu Ba

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 102.000 /kg 11-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 11-09-2022