Nguyễn Thị Thu Ba

Nguyễn Thị Thu Ba

Điện thoại : 0815 325 29

Địa chỉ : Vĩnh Châu

Thu mua tôm thẻ khu vực Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Bảng giá từ Nguyễn Thị Thu Ba

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 300.000 /kg 19-12-2023
Tôm sú 30 con (ao) 180.000 /kg 19-12-2023
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 /kg 19-12-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 24-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 24-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 24-01-2024