Bảng giá từ thuysan65

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra tại ao Cá tra tại ao 30.000 /kg 06-02-2023