Phú Cường

Phú Cường

Điện thoại : 0944926131

Địa chỉ : Cà Mau - Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ các loại

Bảng giá từ Phú Cường

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 165.000 /kg 18-12-2021
Tôm sú 30 con (ao) 195.000 /kg 18-12-2021
Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000 /kg 18-12-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 08-01-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 08-01-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 85.000 /kg 08-01-2023