Thủy Sản Sạch

Thủy Sản Sạch

Điện thoại : 0919 781 83

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng, ưu tiên tỉnh Bạc Liêu.

Bảng giá từ Thủy Sản Sạch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 205.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 /kg 19-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 12-04-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 12-04-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 /kg 12-04-2024