Thủy Sản Sạch

Thủy Sản Sạch

Điện thoại : 0919 781 83

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng, ưu tiên tỉnh Bạc Liêu.

Bảng giá từ Thủy Sản Sạch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 205.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 19-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 120.000 /kg 19-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 107.000 /kg 18-11-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 94.000 /kg 18-11-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 18-11-2023