Thủy Sản Sạch

Thủy Sản Sạch

Điện thoại : 0919 781 83

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng, ưu tiên tỉnh Bạc Liêu.

Bảng giá từ Thủy Sản Sạch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 246.000 /kg 19-10-2021
Tôm sú 30 con (ao) 170.000 /kg 19-10-2021
Tôm sú 40 con (ao) 170.000 /kg 19-10-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 101.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 112.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 /kg 28-11-2021