Thủy Sản Sạch

Thủy Sản Sạch

Điện thoại : 0919 781 83

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng, ưu tiên tỉnh Bạc Liêu.

Bảng giá từ Thủy Sản Sạch

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 21-04-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 21-04-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 94.000 /kg 21-04-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 380.000 /kg 17-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 280.000 /kg 17-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 17-05-2022