Võ Tiến Đạt

Võ Tiến Đạt

Điện thoại : 0964012365

Địa chỉ : Tỉnh Đồng Tháp

Thương lái thu mua các điêu hồng khu vực Thanh Bình, Phong Mỹ

Bảng giá từ Võ Tiến Đạt

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc đồng 50.000 /kg 07-12-2021
Ếch (tại trại) 38.000 /kg 07-12-2021
Cá rô tại ao 34.000 /kg 14-02-2022
Cá lóc nuôi tại chợ 33.500 /kg 09-03-2022
Cá diêu hồng tại chợ 39.500 /kg 18-03-2022
Cá tra tại ao 27.000 /kg 22-07-2022
Cá lóc nuôi tại ao 45.000 /kg 17-03-2023
Cá điêu hồng tại ao 39.500 /kg 17-03-2023