Võ Tiến Đạt

Võ Tiến Đạt

Điện thoại : 0964012365

Địa chỉ : Tỉnh Đồng Tháp

Thương lái thu mua các điêu hồng khu vực Thanh Bình, Phong Mỹ

Bảng giá từ Võ Tiến Đạt

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại chợ 55.000 /kg 27-09-2021
Cá diêu hồng tại chợ 35.500 /kg 26-11-2021
Cá lóc nuôi tại ao 34.000 /kg 28-11-2021
Cá điêu hồng tại ao 35.000 /kg 28-11-2021