Phạm Tính

Phạm Tính

Điện thoại : 0979 257 76

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ chân trắng oxy khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Phạm Tính

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 310.000 /kg 28-08-2022
Tôm sú 30 con (ao) 230.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú 40 con (ao) 145.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 105.000 /kg 12-05-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 95.000 /kg 12-05-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 85.000 /kg 12-05-2023