Phạm Tính

Phạm Tính

Điện thoại : 0979 257 76

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ chân trắng oxy khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Phạm Tính

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 23-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 104.000 /kg 30-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 114.000 /kg 30-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 140.000 /kg 30-11-2021