Phạm Tính

Phạm Tính

Điện thoại : 0979 257 76

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ chân trắng oxy khu vực Sóc Trăng

Bảng giá từ Phạm Tính

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 14-05-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 370.000 /kg 19-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 290.000 /kg 19-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 23-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 /kg 23-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 /kg 23-05-2022