Thái Minh Long

Thái Minh Long

Điện thoại : 0972838347

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Thái Minh Long

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 97.000 /kg 29-11-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 29-11-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 09-02-2023
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 09-02-2023
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 09-02-2023