Thái Minh Long

Thái Minh Long

Điện thoại : 0972838347

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Thái Minh Long

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 300.000 /kg 08-08-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 08-08-2022
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 08-08-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 02-10-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 104.000 /kg 02-10-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 02-10-2022