Thái Minh Long

Thái Minh Long

Điện thoại : 0972838347

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Thái Minh Long

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 190.000 /kg 31-10-2023
Tôm sú 30 con (ao) 150.000 /kg 31-10-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 31-10-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 31-10-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000 /kg 31-10-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 31-10-2023