Thái Minh Long

Thái Minh Long

Điện thoại : 0972838347

Địa chỉ : Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Thái Minh Long

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 /kg 21-03-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 21-03-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 99.000 /kg 21-03-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 200.000 /kg 20-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 165.000 /kg 20-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 20-06-2023