Trần Chí Thân

Trần Chí Thân

Điện thoại : 0793652820

Địa chỉ : Sóc Trăng

thu mua tôm khu vưc Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Trần Chí Thân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 100.000 /kg 30-01-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 87.000 /kg 30-01-2023
Tôm sú loại 20 con tại ao 400.000 /kg 30-01-2023
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 30-01-2023
Tôm sú 40 con (ao) 190.000 /kg 30-01-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 30-01-2023