Trần Chí Thân

Trần Chí Thân

Điện thoại : 0793652820

Địa chỉ : Sóc Trăng

thu mua tôm khu vưc Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Trần Chí Thân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 320.000 /kg 24-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 245.000 /kg 24-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 24-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 95.000 /kg 24-05-2022