Trần Chí Thân

Trần Chí Thân

Điện thoại : 0793652820

Địa chỉ : Sóc Trăng

thu mua tôm khu vưc Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Trần Chí Thân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 200.000 /kg 24-08-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 24-08-2023
Tôm sú 40 con (ao) 110.000 /kg 24-08-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 /kg 22-09-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 94.000 /kg 22-09-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 22-09-2023