Trần Chí Thân

Trần Chí Thân

Điện thoại : 0793652820

Địa chỉ : Sóc Trăng

thu mua tôm khu vưc Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Trần Chí Thân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 370.000 /kg 02-01-2024
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 02-01-2024
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 /kg 02-01-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 01-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 85.000 /kg 01-02-2024