Trần Chí Thân

Trần Chí Thân

Điện thoại : 0793652820

Địa chỉ : Sóc Trăng

thu mua tôm khu vưc Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Trần Chí Thân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 260.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 30 con (ao) 210.000 /kg 28-11-2021
Tôm sú 40 con (ao) 175.000 /kg 28-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 103.000 /kg 30-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 30-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000 /kg 30-11-2021