Trang Khanh

Trang Khanh

Điện thoại : 0946034560

Địa chỉ : Bạc Liêu

DN thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Trang Khanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 280.000 /kg 16-01-2024
Tôm sú 30 con (ao) 240.000 /kg 16-01-2024
Tôm sú 40 con (ao) 140.000 /kg 16-01-2024
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 03-03-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 101.000 /kg 03-03-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 03-03-2024