Trang Khanh

Trang Khanh

Điện thoại : 0946034560

Địa chỉ : Bạc Liêu

DN thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Trang Khanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 23-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 23-11-2021
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000 /kg 23-11-2021