Trang Khanh

Trang Khanh

Điện thoại : 0946034560

Địa chỉ : Bạc Liêu

DN thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Trang Khanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 106.000 /kg 02-10-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 02-10-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 02-12-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 420.000 /kg 02-12-2022
Tôm sú 30 con (ao) 250.000 /kg 02-12-2022
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 02-12-2022