Trang Khanh

Trang Khanh

Điện thoại : 0946034560

Địa chỉ : Bạc Liêu

DN thu mua tôm thẻ khu vực Bạc Liêu

Bảng giá từ Trang Khanh

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 350.000 /kg 18-07-2022
Tôm sú 30 con (ao) 275.000 /kg 18-07-2022
Tôm sú 40 con (ao) 200.000 /kg 18-07-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 /kg 01-08-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 01-08-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 102.000 /kg 01-08-2022