Trần Quyến

Trần Quyến

Điện thoại : 0397132376

Địa chỉ : Ấp Mỹ Chính 4, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Chợ Thiên Hộ)

Chuyên cung cấp cá mè vinh giống khu vực Tiền Giang.

Bảng giá từ Trần Quyến

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY