Hồ Văn Đô

Hồ Văn Đô

Điện thoại : 0365489747

Địa chỉ : Huyện Mỹ Xuyên

Chuyên thu mua tôm sú, thẻ các loại ở khu vực Mỹ Xuyên

Bảng giá từ Hồ Văn Đô

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY