Tri An

Tri An

Điện thoại : 0916 82 81

Địa chỉ : Cà mau, Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ KKS Cà mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Tri An

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 30-12-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 30-12-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 30-12-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 /kg 30-12-2022