Tri An

Tri An

Điện thoại : 0916 82 81

Địa chỉ : Cà mau, Bạc Liêu

Thu mua tôm thẻ KKS Cà mau, Bạc Liêu

Bảng giá từ Tri An

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 390.000 /kg 13-03-2023
Tôm sú 30 con (ao) 190.000 /kg 13-03-2023
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 13-03-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 /kg 10-04-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 101.000 /kg 10-04-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 93.000 /kg 10-04-2024