Triệu Lê

Triệu Lê

Điện thoại : 0918561500

Địa chỉ : Phường 8, Thị xã Bạc Liêu, Tp. Bạc Liêu

Thu mua tôm sú, tôm thẻ các loại từ khu vực Long An đổ xuống Cà Mau, Bạc Liêu.

Bảng giá từ Triệu Lê

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY