Trịnh Huy

Trịnh Huy

Điện thoại : 0969060203

Địa chỉ : Đồng Tháp

Chuyên cung cấp cá tra bột khu vực miền Nam

Bảng giá từ Trịnh Huy

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra giống 2,0 cm 100.000 /con 24-12-2021
Cá tra bột 2 /con 11-01-2022