Trung

Trung

Điện thoại : 0941440423

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú đập đá và oxy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Trung

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 105.000 /kg 05-06-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 05-06-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 /kg 17-06-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 360.000 /kg 17-06-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 17-06-2022
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 17-06-2022