Trung

Trung

Điện thoại : 0941440423

Địa chỉ : Sóc Trăng

Thu mua tôm thẻ, sú đập đá và oxy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Bảng giá từ Trung

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú loại 20 con tại ao 350.000 /kg 14-09-2022
Tôm sú 30 con (ao) 260.000 /kg 14-09-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 107.000 /kg 14-09-2022