Tùng

Tùng

Điện thoại : 0975411992

Địa chỉ : Quảng Ninh

Thương lái thu mua tôm thẻ các loại tại Quảng Ninh và các khu vực miền Nam.

Bảng giá từ Tùng

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá he giống 50con/kg 137.000 /kg 15-10-2021
Cá chim giống 100.000 /con 07-01-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 118.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 108.000 /kg 26-02-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 92.000 /kg 26-02-2024