Tý

Điện thoại : 0961318968

Địa chỉ : Cần Giờ

Thu mua tôm khu vục Cần Giờ

Bảng giá từ

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 02-01-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 98.000 /kg 11-01-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 /kg 13-04-2022